1. Home
  2. Thủ Thuật Game
  3. Tổng Hợp Mã Cheat GTA Trilogy – The Definitive Edition
Sâu Chúa 2 năm trước

Tổng Hợp Mã Cheat GTA Trilogy – The Definitive Edition

Grand Theft Auto đã không còn quá xa lạ với những người chơi game, và con đường dễ chơi nhất chính là mã gian lận. Bài viết sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ các mã cheat gta trilogy cho tất cả các hệ máy Xbox, PC, Playstation, Switch.

Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition Bình Mới Rượu Cũ

Rockstar Games đã chính thức cho ra mắt Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition. Đây là một phiên bản làm lại của 3 phần game bao gồm: Grand Theft Auto III (GTA III), Grand Theft Auto San Adreas (GTA SA) và Grand Theft Auto Vice City (GTA VC).

Lần làm lại này có thể nói chỉ đơn giản là nâng cấp về mặt hình ảnh, phần nội dung sẽ được giữ nguyên như phiên bản trước. Chính vì vậy mà Cheat GTA Trilogy cũng không quá khác biệt so với phần cheat của các phiên bản trước. Trong bài viết này, Nhà Sâu sẽ tổng hợp tất cả các mã gian lận GTA trên tất cả các hệ máy chơi game, hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn dễ thở hơn trong quá trình chơi game nhé.

Cách Nhập Mã Gian Lận Grand Theft Auto

Cách nhập cheat đơn giản nhất:

Bước 1: ghi nhớ mã gian lận mà bạn cần

Bước 2: trong cửa sổ chơi game nhập đúng thứ tự các ký tự

Bước 3: mã gian lận kích hoạt

Mã Gian Lận Cheat Grand Theft Auto III – Cheat GTA III

CÔNG DỤNGPLAYSTATIONXBOXSWITCHPC
Receive All WeaponsR2, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRT, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpZR, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpGUNSGUNSGUNS
Full HealthR2, R2, L1, R1, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRT, RT, LB, RB, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpZR, ZR, L, R, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpGESUNDHEIT
Full ArmorR2, R2, L1, L2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRT, RT, LB, LT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpZR, ZR, L, ZL, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpTORTOISE
Receive $250,000R2, R2, L1, L1, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRT, RT, LB, LB, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpZR, ZR, L, L, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpIFIWEREARICHMAN
Raise Wanted LevelR2, R2, L1, R2, Left, Right, Left, Right, LeftRT, RT, LB, RT, Left, Right, Left, Right, LeftZR, ZR, L, ZR, Left, Right, Left, Right, LeftMOREPOLICEPLEASE
Lower Wanted LevelR2, R2, L1, R2, Up, Down, Up, Down, Up, DownRT, RT, LB, RT, Up, Down, Up, Down, Up, DownZR, ZR, L, ZR, Up, Down, Up, Down, Up, DownNOPOLICEPLEASE
Increase GoreSquare, L1, Circle, Down, L1, R1, Triangle, Right, L1, XX, LB, B, Down, LB, RB, Y, Right, LB, AY, L, A, Down, L, R, X, Right, L, BNASTYLIMBSCHEAT
Change OutfitRight, Down, Left, Up, L1, L2, Up, Left, Down, RightRight, Down, Left, Up, LB, LT, Up, Left, Down, RightRight, Down, Left, Up, L, ZL, Up, Left, Down, RightILIKEDRESSINGUP
Armed PedestriansR2, R1, Triangle, X, L2, L1, Up, DownRT, RB, Y, A, LT, LB, Up, DownZR, R, X, B, ZL, L, Up, DownWEAPONSFORALL
Angry PedestriansDown, Up, Left, Up, X, R1, R2, L1, L2Down, Up, Left, Up, A, RB, RT, LB, LTDown, Up, Left, Up, B, R, ZR, L, ZLNOBODYLIKESME
Rioting PedestriansDown, Up, Left, Up, X, R1, R2, L2, L1Down, Up, Left, Up, A, RB, RT, LT, LBDown, Up, Left, Up, B, R, ZR, ZL, LITSALLGOINGMAAAD
Speed Up TimeCircle (x3), Square (x5), L1, Triangle, Circle, TriangleB (x3), X (x5), LB, Y, B, YA (x3), Y (x5), L, X, A, XMADWEATHER
Faster GameplayTriangle, Up, Right, Down, Square, L1, L2Y, Up, Right, Down, X, LB, LTX, Up, Right, Down, Y, L, ZLTIMEFLIESWHENYOU
Slower Gameplayriangle, Up, Right, Down, Square, R1, R2Y, Up, Right, Down, X, RB, RTX, Up, Right, Down, Y, R, ZRBOOOOORING
Improved HandlingR1, L1, R2, L1, Left, R1, R1, TriangleRB, LB, RT, LB, Left, RB, RB, YR, L, ZR, L, Left, R, R, XCORNERSLIKEMAD
Flying CarsRight, R2, Circle, R1, L2, Down, L1, R1Right, RT, B, RB, LT, Down, LB, RBRight, ZR, A, R, ZL, Down, L, RCHITTYCHITTYBB
Destroy All CarsL2, R2, L1, R1, L2, R2, Triangle, Square, Circle, Triangle, L2, L1LT, RT, LB, RB, LT, RT, Y, X, B, Y, LT, LBZL, ZR, L, R, ZL, ZR, X, Y, A, X, LT, LBANGBANGBANG
Invisible CarsL1, L1, Square, R2, Triangle, L1, TriangleLB, LB, X, RT, Y, LB, YL, L, Y, ZR, X, L, XANICESETOFWHEELS
Spawn TankCircle (x6), R1, L2, L1, Triangle, Circle, TriangleB (x6), RB, LT, LB, Y, B, YA (x6), R, ZL, L, X, B, XGIVEUSATANK
Clear WeatherL1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, TriangleLB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, YL, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, XSKINCANCERFORME
Cloudy WeatherL1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, SquareLB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, XL, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, YILIKESCOTLAND
Rainy WeatherL1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, CircleLB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, BL, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, AILOVESCOTLAND
Foggy WeatherL1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, XLB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, AL, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, BPEASOUP

Mã Gian Lận Cheat Grand Theft Auto Vice City – Cheat GTA Vice City

CÔNG DỤNGPLAYSTATIONXBOXSWITCHPC
Weapon Set #1R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpR, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpTHUGSTOOLS
Weapon Set #2R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, LeftRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, LeftR, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, LeftPROFESSIONALTOOLS
Weapon Set #3R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, DownRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, DownR, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, DownNUTTERTOOLS
Full HealthR1, R2, L1, Circle, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRB, RT, LB, B, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpR, ZR, L, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpASPIRINE
Full ArmorR1, R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpR, ZR, L, B, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpPRECIOUSPROTECTION
Instant DeathRight, L2, Down, R1, Left, Left, R1, L1, L2, L1Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LBRight, ZL, Down, R, Left, Left, R, L, ZL, LICANTTAKEITANYMORE
Raise Wanted LevelR1, R1, Circle, R2, Left, Right, Left, Right, Left, RightRB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, RightR, R, A, ZR, Left, Right, Left, Right, Left, RightYOUWONTTAKEMEALIVE
Lower Wanted LevelR1, R1, Circle, R2, Up, Down, Up, Down, Up, DownRB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, DownR, R, A, ZR, Up, Down, Up, Down, Up, DownLEAVEMEALONE
Change OutfitRight, Right, Left, Up, L1, L2, Left, Up, Down, RightRight, Right, Left, Up, LB, LT, Left, Up, Down, RightRight, Right, Left, Up, L, ZL, Left, Up, Down, RightSTILLLIKEDRESSINGUP
Armed PedestriansR2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, DownRT, RB, A, Y, A, Y, Up, DownZR, R, B, X, B, X, Up, DownOURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS
Angry PedestriansDown, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2Down, Up, Up, Up, A, RT, RB, LT, LTDown, Up, Up, Up, B, ZR, R, ZL, ZLNOBODYLIKESME
Rioting PedestriansDown, Left, Up, Left, X, R2, R1, L2, L1Down, Left, Up, Left, A, RT, RB, LT, LBDown, Left, Up, Left, B, ZR, R, ZL, LFIGHTFIGHTFIGHT
Faster GameplayCircle, Circle, L1, Square, L1, Square (x3), L1, Triangle, Circle, TriangleB, B, LB, X, LB, X (x3), LB, Y, B, YA, A, L, Y, L, Y (x3), L, X, A, XONSPEED
Slower GameplayTriangle, Up, Right, Down, Square, R2, R1Y, Up, Right, Down, X, RT, RBX, Up, Right, Down, Y, ZR, RBOOOOOORING
Improved HandlingTriangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LBX, R, R, Left, R, L, ZR, LGRIPISEVERYTHING
Aggressive TrafficR2, Circle, R1, L2, Left, R1, L1, R2, L2RT, B, RB, LT, Left, RB, LB, RT, LTZR, A, R, ZL, Left, R, L, ZR, ZLMIAMITRAFFIC
Flaming TrafficR2, L2, R1, L1, L2, R2, Square, Triangle, Circle, Triangle, L2, L1RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LBZR, ZL, R, L, ZL, ZR, Y, X, A, X, ZL, LBIGBANG
Pink CarsCircle, L1, Down, L2, Left, X, R1, L1, Right, CircleB, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, Right, BA, L, Down, ZL, Left, B, R, L, Right, AAHAIRDRESSERSCAR
Black CarsCircle, L2, Up, R1, Left, X, R1, L1, Left, CircleB, LT, Up, RB, Left, A, RB, LB, Left, BA, ZL, Up, R, Left, B, R, L, Left, AIWANTITPAINTEDBLACK
Spawn TankCircle, Circle, L1, Circle (x3), L1, L2, R1, Triangle, Circle, TriangleB, B, LB, B (x3), LB, LT, RB, Y, B, YA, A, L, A (x3), L, ZL, R, X, A, XPANZER
Spawn DodoRight, R2, Circle, R1, L2, Down, L1, R1Right, RT, B, RB, LT, Down, LB, RBRight, ZR, A, R, ZL, Down, L, RFLYINGWAYS
Spawn Bloodring BangerUp, Right, Right, L1, Right, Up, Square, L2Up, Right, Right, LB, Right, Up, X, LTUp, Right, Right, L, Right, Up, Y, ZLTRAVELINSTYLE
Spawn Bloodring RacerDown, R1, Circle, L2, L2, X, R1, L1, Left, LeftDown, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Left, LeftDown, R, A, ZL, ZL, B, R, L, Left, LeftGETTHEREQUICKLY
Spawn CaddieCircle, L1, Up, R1, L2, X, R1, L1, Circle, XB, LB, Up, RB, LT, A, RB, LB, B, AA, L, Up, R, ZL B, R, L, A, BBETTERTHANWALKING
Spawn Hotring Racer (1)R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RBR, A, ZR, Right, L, ZL, B, B, Y, RGETTHEREVERYFASTINDEED
Spawn Hotring Racer (2)R2, L1, Circle, Right, L1, R1, Right, Up, Circle, R2RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Up, B, RTZR, L, A, Right, L, R, Right, Up, A, ZRGETTHEREAMAZINGLYFAST
Spawn Love Fist LimoR2, Up, L2, Left, Left, R1, L1, Circle, RightRT, Up, LT, Left, Left, RB, LB, B, RightZR, Up, ZL, Left, Left, R, L, A, RightROCKANDROLLCAR
Spawn Romero’s HearseDown, R2, Down, R1, L2, Left, R1, L1, Left, RightDown, RT, Down, RB, LT, Left, RB, LB, Left, RightDown, ZR, Down, R, ZL, Left, R, L, Left, RightTHELASTRIDE
Spawn Sabre TurboRight, L2, Down, L2, L2, X, R1, L1, Circle, LeftRight, LT, Down, LT, LT, A, RB, LB, B, LeftRight, ZL, Down, ZL, ZL, B, R, L, A, LeftGETTHEREFAST
Spawn TrashmasterCircle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, RightB, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, RightA, R, A, R, Left, Left, R, L, A, RightRUBBISHCAR
Play as Red LeatherRight, Right, Left, Up, L1, L2, Left, Up, Down, RightRight, Right, Left, Up, LB, LT, Left, Up, Down, RightRight, Right, Left, Up, L, ZL, Left, Up, Down, RightSTILLLIKEDRESSINGUP
Play as Candy SuxxxCircle, R2, Down, R1, Left, Right, R1, L1, X, L2B, RT, Down, RB, Left, Right, RB, LB, A, LTA, ZR, Down, R, Left, Right, R, L, B, ZLIWANTBIGTITS
Play as Hilary KingR1, Circle, R2, L1, Right, R1, L1, X, R2RB, B, RT, LB, Right, RB, LB, A, RTR, A, ZR, L, Right, R, L, B, ZRILOOKLIKEHILARY
Play as Ken RosenbergRight, L1, Up, L2, L1, Right, R1, L1, X, R1Right, LB, Up, LT, LB, Right, RB, LB, A, RBRight, L, Up, ZL, L, Right, R, L, B, RMYSONISALAWYER
Play as Lance VanceCircle, L2, Left, X, R1, L1, X, L1B, LT, Left, A, RB, LB, A, LBA, ZL, Left, B, R, L, B, LLOOKLIKELANCE
Play as Love Fist Member (1)Down, L1, Down, L2, Left, X, R1, L1, X, XDown, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, A, ADown, L, Down, ZL, Left, B, R, L, B, BROCKANDROLLMAN
Play as Love Fist Member (2)R1, L2, R2, L1, Right, R2, Left, X, Square, L1RB, LT, RT, LB, Right, RT, Left, A, X, LBR, ZL, ZR, L, Right, ZR, Left, B, Y, LWELOVEOURDICK
Play as MercedesR2, L1, Up, L1, Right, R1, Right, Up, Circle, TriangleRT, LB Up, LB, Right, RB, Right, Up, B, YZR, L, Up, L, Right, R, Right, Up, A, XFOXYLITTLETHING
Play as Phil CassadyRight, R1, Up, R2, L1, Right, R1, L1, Right, CircleRight, RB, Up, RT, LB, Right, RB, LB, Right, BRight, R, Up, ZR, L, Right, R, L, Right, AONEARMEDBANDIT
Play as Ricardo DiazL1, L2, R1, R2, Down, L1, R2, L2LB, LT, RB, RT, Down, LB, RT, LTL, ZL, R, ZR, Down, L, ZR, ZLCHEATSHAVEBEENCRACKED
Play as Sonny ForelliCircle, L1, Circle, L2, Left, X, R1, L1, X, XB, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, A, AA, L, A, ZL, Left, B, R, L, B, BIDONTHAVETHEMONEYSONNY
Clear WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), DownRT, A, LB, LB, LT (x3), DownZR, B, L, L, ZL (x3), DownAPLEASANTDAY
Sunny WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), TriangleRT, A, LB, LB, LT (x3), YZR, B, L, L, ZL (x3), XALOVELYDAY
Cloudy WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), SquareRT, A, LB, LB, LT (x3), XZR, B, L, L, ZL (x3), YABITDRIEG
Rainy WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), CircleRT, A, LB, LB, LT (x3), BZR, B, L, L, ZL (x3), ACATSANDDOGS
Foggy WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), XRT, A, LB, LB, LT (x3), AZR, B, L, L, ZL (x3), BCANTSEEATHING

Mã Gian Lận Cheat Grand Theft Auto San Andreas – Cheat GTA San Andreas

CÔNG DỤNGPLAYSTATIONXBOXSWITCHPC
Weapon Set #1R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpR, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpTHUGSARMOURY
Weapon Set #2R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, LeftRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, LeftR, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, LeftPROFESSIONALSKIT
Weapon Set #3R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down (x3)RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down (x3)R, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down (x3)NUTTERSTOYS
Get $250,000 Cash, Full Health & Full ArmorR1, R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpR, ZR, L, B, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpINEEDSOMEHELP
Instant DeathRight, L2, Down, R1, Left, Left, R1, L1, L2, L1Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LBRight, ZL, Down, R, Left, Left, R, L, ZL, LGOODBYECRUELWORLD
Infinite AmmoL1, R1, Square, R1, Left, R2, R1, Left, Square, Down, L1, L1LB, RB, X, RB, Left, RT, RB, Left, X, Down, LB, LBL, R, Y, R, Left, ZR, R, Left, Y, Down, L, LFULLCLIP
Infinite HealthDown, X, Right, Left, Right, R1, Right, Down, Up, TriangleDown, A, Right, Left, Right, RB, Right, Down, Up, YDown, B, Right, Left, Right, R, Right, Down, Up, XINEEDSOMEHELP
Infinite Lung CapacityDown, Left, L1, Down, Down, R2, Down, L2, DownDown, Left, LB, Down, Down, RT, Down, LT, DownDown, Left, L, Down, Down, ZR, Down, ZL, DownMANFROMATLANTIS
Raise Wanted LevelR1, R1, Circle, R2, Right, Left, Right, Left, Right, LeftRB, RB, B, RT, Right, Left, Right, Left, Right, LeftR, R, A, ZR, Right, Left, Right, Left, Right, LeftTURNUPTHEHEAT
Lower Wanted LevelR1, R1, Circle, R2, Up, Down, Up, Down, Up, DownRB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, DownR, R, A, ZR, Up, Down, Up, Down, Up, DownTURNDOWNTHEHEAT
Lock Wanted LevelCircle, Right, Circle, Right, Left, Square, Triangle, UpB, Right, B, Right, Left, X, Y, UpA, Right, A, Right, Left, Y, X, UpIDOASIPLEASE
Maximum FatTriangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, DownY, Up, Up, Left, Right, X, B, DownX, Up, Up, Left, Right, Y, A, DownWHOATEALLTHEPIES
Maximum MuscleTriangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, LeftY, Up, Up, Left, Right, X, B, LeftX, Up, Up, Left, Right, Y, A, LeftBUFFMEUP
Maximum RespectL1, R1, Triangle, Down, R2, X, L1, Up, L2, L2, L1, L1LB, RB, Y, Down, RT, A, LB, Up, LT, LT, LB, LBL, R, X, Down, ZR, B, L, Up, ZL, ZL, L, LWORSHIPME
Super JumpUp, Up, Triangle, Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, R2, R2Up, Up, Y, Y, Up, Up, Left, Right, X, RT, RTUp, Up, X, X, Up, Up, Left, Right, Y, ZR, ZRKANGAROO
Super PunchUp, Left, X, Triangle, R1, Circle (x3), L2Up, Left, A, Y, RB, B (x3), LTUp, Left, B, X, R, A (x3), ZLSTINGLIKEABEE
Armed PedestriansR2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, DownRT, RB, A, Y, A, Y, Up, DownZR, R, B, X, B, X, Up, DownSURROUNDEDBYNUTTERS
Angry PedestriansDown, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2Down, Up, Up, Up, A, RT, RB, LT, LTDown, Up, Up, Up, B, ZR, R, ZL, ZLSTOPPICKINGONME
Rioting PedestriansDown, Left, Up, Left, X, R2, R1, L2, L1Down, Left, Up, Left, A, RT, RB, LT, LBDown, Left, Up, Left, B, ZR, R, ZL, LSTATEOFEMERGENCY
Elvis PedestriansL1, Circle, Triangle, L1, L1, Square, L2, Up, Down, LeftLB, B, Y, LB, LB, X, LT, Up, Down, LeftL, A, X, L, L, Y, ZL, Up, Down, LeftBLUESUEDESHOES
Ninja PedestriansX, X, Down, R2, L2, Circle, R1, Circle, SquareA, A, Down, RT, LT, B, RB, B, XB, B, Down, ZR, ZL, A, R, A, YNINJATOWN
No PedestriansX, Down, Up, R2, Down, Triangle, L1, Triangle, LeftA, Down, Up, RT, Down, Y, LB, Y, LeftB, Down, Up, ZR, Down, X, L, X, LeftGHOSTTOWN
Speed Up TimeCircle, Circle, L1, Square, L1, Square (x3), L1, Triangle, Circle, TriangleB, B, LB, X, LB, X (x3), LB, Y, B, YA, A, L, Y, L, Y (x3), L, X, A, XTIMEJUSTFLIESBY
Faster GameplayTriangle, Up, Right, Down, L2, L1, SquareY, Up, Right, Down, LT, LB, XX, Up, Right, Down, ZL, L, YSPEEDITUP
Slower GameplayTriangle, Up, Right, Down, Square, R2, R1Y, Up, Right, Down, X, RT, RBX, Up, Right, Down, Y, ZR, RSLOWITDOWN
Improved HandlingTriangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LBX, R, R, Left, R, L, ZR, LSTICKLIKEGLUE
Aggressive TrafficR2, Circle, R1, L2, Left, R1, L1, R2, L2RT, B, RB, LT, Left, RB, LB, RT, LTZR, A, R, ZL, Left, R, L, ZR, ZLALLDRIVERSARECRIMINALS
Invisible CarsTriangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1Y, LB, Y, RT, X, LB, LBX, L, X, ZR, Y, L, LWHEELSONLYPLEASE
Flying CarsSquare, Down, L2, Up, L1, Circle, Up, X, LeftX, Down, LT, Up, LB, B, Up, A, LeftY, Down, ZL, Up, L, A, Up, B, LeftCHITTYCHITTYBANGBANG
Flying BoatsR2, Circle, Up, L1, Right, R1, Right, Up, Square, TriangleRT, B, Up, LB, Right, RB, Right, Up, X, YZR, A, Up, L, Right, R, Right, Up, Y, XFLYINGFISH
All Cars have NOSLeft, Triangle, R1, L1, Up, Square, Triangle, Down, Circle, L2, L1, L1Left, Y, RB, LB, Up, X, Y, Down, B, LT, LB, LBLeft, X, R, L, Up, Y, X, Down, A, ZL, L, LSPEEDFREAK
All Taxis Have NOSUp, X, Triangle, X, Triangle, X, Square, R2, RightUp, A, Y, A, Y, A, X, RT, RightUp, B, X, B, X, B, Y, ZR, RightVKYPQCF
Drive On WaterRight, R2, Circle, R1, L2, Square, R1, R2Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RTRight, ZR, A, R, ZL, Y, R, ZRGKPNMQ
Pink CarsCircle, L1, Down, L2, Left, X, R1, L1, Right, CircleB, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, Right, BA, L, Down, ZL, Left, B, R, L, Right, APINKISTHENEWCOOL
Black CarsCircle, L2, Up, R1, Left, X, R1, L1, Left, CircleB, LT, Up, RB, Left, A, RB, LB, Left, BA, ZL, Up, R, Left, B, R, L, Left, ASOLONGASITSBLACK
Spawn TankCircle, Circle, L1, Circle (x3), L1, L2, R1, Triangle, Circle, TriangleB, B, LB, B (x3), LB, LT, RB, Y, B, YA, A, L, A (x3), L, ZL, R, X, A, XTIMETOKICKASS
Spawn JetpackLeft, Right, L1, L2, R1, R2, Up, Down, Left, RightLeft, Right, LB, LT, RB, RT, Up, Down, Left, RightLeft, Right, L, ZL, R, ZR, Up, Down, Left, RightROCKETMAN
Spawn Monster TruckRight, Up, R1 (x3), Down, Triangle, Triangle, X, Circle, L1, L1Right, Up, RB (x3), Down, Y, Y, A, B, LB, LBRight, Up, R (x3), Down, X, X, B, A, L, LMONSTERMASH
Spawn ParachuteLeft, Right, L1, L2, R1, R2, R2, Up, Down, Right, L1Left, Right, LB, LT, RB, RT, RT, Up, Down, Right, LBLeft, Right, L, ZL, R, ZR, ZR, Up, Down, Right, LLETSGOBASEJUMPING
Spawn Bloodring BangerDown, R1, Circle, L2, L2, X, R1, L1, Left, LeftDown, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Left, LeftDown, R, A, ZL, ZL, B, R, L, Left, LeftOLDSPEEDDEMON
Spawn CaddyCircle, L1, Up, R1, L2, X, R1, L1, Circle, XB, LB, Up, RB, LT, A, RB, LB, B, AA, L, Up, R, ZL, B, R, L, A, B18HOLES
Spawn DozerR2, L1, L1, Right, Right, Up, Up, X, L1, LeftRT, LB, LB, Right, Right, Up, Up, A, LB, LeftZR, L, L, Right, Right, Up, Up, B, L, LeftITSALLBULL
Spawn Hotring Racer (1)R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RBR, A, ZR, Right, L, ZL, B, B, Y, RVROCKPOKEY
Spawn Hotring Racer (2)R2, L1, Circle, Right, L1, R1, Right, Up, Circle, R2RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Up, B, RTZR, L, A, Right, L, R, Right, Up, A, ZRJUSTTRYANDSTOPME
Spawn HunterCircle, X, L1, Circle, Circle, L1, Circle, R1, R2, L2, L1, L1B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LBA, B, L, A, A, L, A, R, ZR, ZL, L, LOHDUDE
Spawn HydraTriangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L1, Down, UpY, Y, X, B, A, LB, LB, Down, UpX, X, Y, A, B, L, L, Down, UpJUMPJET
Spawn LimoR2, Up, L2, Left, Left, R1, L1, Circle, RightRT, Up, LT, Left, Left, RB, LB, B, RightZR, Up, ZL, Left, Left, R, L, A, RightCELEBRITYSTATUS
Spawn Quad BikeLeft, Left, Down, Down, Up, Up, Square, Circle, Triangle, R1, R2Left, Left, Down, Down, Up, Up, X, B, Y, RB, RTLeft, Left, Down, Down, Up, Up, Y, A, X, R, ZRFOURWHEELFUN
Spawn RancherUp, Right, Right, L1, Right, Up, Square, L2Up, Right, Right, LB, Right, Up, X, LTUp, Right, Right, L, Right, Up, Y, ZLDOUGHNUTHANDICAP
Spawn Stunt PlaneCircle, Up, L1, L2, Down, R1, L1, L1, Left, Left, X, TriangleB, Up, LB, LT, Down, RB, LB, LB, Left, Left, A, YA, Up, L, ZL, Down, R, L, L, Left, Left, B, XFLYINGTOSTUNT
Spawn TankerR1, Up, Left, Right, R2, Up, Right, Square, Right, L2, L1, L1RB, Up, Left, Right, RT, Up, Right, X, Right, LT, LB, LBR, Up, Left, Right, ZR, Up, Right, Y, Right, ZL, L, LHITTHEROADJACK
Spawn TrashmasterCircle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, RightB, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, RightA, R, A, R, Left, Left, R, L, A, RightTRUEGRIME
Spawn VortexTriangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L2, Down, DownY, Y, X, B, A, LB, LT, Down, DownX, X, Y, A, B, L, ZL, Down, DownIWANTTOHOVER
Morning SkyR2, X, L1, L1, L2 (x3), SquareRT, A, LB, LB, LT (x3), XZR, B, L, L, ZL (x3), YPLEASANTLYWARM
Night SkyR2, X, L1, L1, L2 (x3), TriangleRT, A, LB, LB, LT (x3), YZR, B, L, L, ZL (x3), XNIGHTPROWLER
Cloudy WeatherL2, Down, Down, Left, Square, Left, R2, Square, X, R1, L1, L1LT, Down, Down, Left, X, Left, RT, X, A, RB, LB, LBZL, Down, Down, Left, Y, Left, ZR, Y, B, R, L, LDULLDULLDAY
Rainy WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), CircleRT, A, LB, LB, LT (x3), BZR, B, L, L, ZL (x3), ASTAYINANDWATCHTV
Foggy WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), XRT, A, LB, LB, LT (x3), AZR, B, L, L, ZL (x3), BCANTSEEWHEREIMGOING
SandstormUp, Down, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2Up, Down, LB, LB, LT, LT, LB, LT, RB, RTUp, Down, L, L, ZL, ZL, L, ZL, R, ZRSANDINMYEARS

Với những mã gian lận cheat GTA Trilogy mới nhất mà Nhà Sâu cung cấp cho bạn, hy vọng chúng có thể làm cho quá trình chơi game của bạn trở nên dễ thở hơn. Nếu thấy hay hãy để lại một bình luận cũng như theo dõi chuyên mục Sâu PC để cùng tìm xem thật nhiều bài viết thú vị khác nhé.

Nguyễn Tuấn Phát

[bai/]
43 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Tìm Kiếm Nhiều Nhất

Đồng ý Cookie
Trang web này sử dụng Cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn và cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Bằng cách chấp nhận để sử dụng trang web của chúng tôi