Thủ Thuật Game

Tổng Hợp Mã Cheat GTA Trilogy – The Definitive Edition

Grand Theft Auto đã không còn quá xa lạ với những người chơi game, và con đường dễ chơi nhất chính là mã gian lận. Bài viết sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ các mã cheat gta trilogy cho tất cả các hệ máy Xbox, PC, Playstation, Switch.

Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition Bình Mới Rượu Cũ

Blog Nha Sau Grand Theft Auto Trilogy nang cap ve mat hinh anh

Rockstar Games đã chính thức cho ra mắt Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition. Đây là một phiên bản làm lại của 3 phần game bao gồm: Grand Theft Auto III (GTA III), Grand Theft Auto San Adreas (GTA SA) và Grand Theft Auto Vice City (GTA VC).

Lần làm lại này có thể nói chỉ đơn giản là nâng cấp về mặt hình ảnh, phần nội dung sẽ được giữ nguyên như phiên bản trước. Chính vì vậy mà Cheat GTA Trilogy cũng không quá khác biệt so với phần cheat của các phiên bản trước. Trong bài viết này, Nhà Sâu sẽ tổng hợp tất cả các mã gian lận GTA trên tất cả các hệ máy chơi game, hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn dễ thở hơn trong quá trình chơi game nhé.

Cách Nhập Mã Gian Lận Grand Theft Auto

Cách nhập cheat đơn giản nhất:

Bước 1: ghi nhớ mã gian lận mà bạn cần

Bước 2: trong cửa sổ chơi game nhập đúng thứ tự các ký tự

Bước 3: mã gian lận kích hoạt

Blog Nha Sau Tan huong trai nghiem binh muoi ruou cu gta remaster

Mã Gian Lận Cheat Grand Theft Auto III – Cheat GTA III

CÔNG DỤNG PLAYSTATION XBOX SWITCH PC
Receive All Weapons R2, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up RT, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up ZR, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up GUNSGUNSGUNS
Full Health R2, R2, L1, R1, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up RT, RT, LB, RB, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up ZR, ZR, L, R, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up GESUNDHEIT
Full Armor R2, R2, L1, L2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up RT, RT, LB, LT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up ZR, ZR, L, ZL, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up TORTOISE
Receive $250,000 R2, R2, L1, L1, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up RT, RT, LB, LB, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up ZR, ZR, L, L, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up IFIWEREARICHMAN
Raise Wanted Level R2, R2, L1, R2, Left, Right, Left, Right, Left RT, RT, LB, RT, Left, Right, Left, Right, Left ZR, ZR, L, ZR, Left, Right, Left, Right, Left MOREPOLICEPLEASE
Lower Wanted Level R2, R2, L1, R2, Up, Down, Up, Down, Up, Down RT, RT, LB, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down ZR, ZR, L, ZR, Up, Down, Up, Down, Up, Down NOPOLICEPLEASE
Increase Gore Square, L1, Circle, Down, L1, R1, Triangle, Right, L1, X X, LB, B, Down, LB, RB, Y, Right, LB, A Y, L, A, Down, L, R, X, Right, L, B NASTYLIMBSCHEAT
Change Outfit Right, Down, Left, Up, L1, L2, Up, Left, Down, Right Right, Down, Left, Up, LB, LT, Up, Left, Down, Right Right, Down, Left, Up, L, ZL, Up, Left, Down, Right ILIKEDRESSINGUP
Armed Pedestrians R2, R1, Triangle, X, L2, L1, Up, Down RT, RB, Y, A, LT, LB, Up, Down ZR, R, X, B, ZL, L, Up, Down WEAPONSFORALL
Angry Pedestrians Down, Up, Left, Up, X, R1, R2, L1, L2 Down, Up, Left, Up, A, RB, RT, LB, LT Down, Up, Left, Up, B, R, ZR, L, ZL NOBODYLIKESME
Rioting Pedestrians Down, Up, Left, Up, X, R1, R2, L2, L1 Down, Up, Left, Up, A, RB, RT, LT, LB Down, Up, Left, Up, B, R, ZR, ZL, L ITSALLGOINGMAAAD
Speed Up Time Circle (x3), Square (x5), L1, Triangle, Circle, Triangle B (x3), X (x5), LB, Y, B, Y A (x3), Y (x5), L, X, A, X MADWEATHER
Faster Gameplay Triangle, Up, Right, Down, Square, L1, L2 Y, Up, Right, Down, X, LB, LT X, Up, Right, Down, Y, L, ZL TIMEFLIESWHENYOU
Slower Gameplay riangle, Up, Right, Down, Square, R1, R2 Y, Up, Right, Down, X, RB, RT X, Up, Right, Down, Y, R, ZR BOOOOORING
Improved Handling R1, L1, R2, L1, Left, R1, R1, Triangle RB, LB, RT, LB, Left, RB, RB, Y R, L, ZR, L, Left, R, R, X CORNERSLIKEMAD
Flying Cars Right, R2, Circle, R1, L2, Down, L1, R1 Right, RT, B, RB, LT, Down, LB, RB Right, ZR, A, R, ZL, Down, L, R CHITTYCHITTYBB
Destroy All Cars L2, R2, L1, R1, L2, R2, Triangle, Square, Circle, Triangle, L2, L1 LT, RT, LB, RB, LT, RT, Y, X, B, Y, LT, LB ZL, ZR, L, R, ZL, ZR, X, Y, A, X, LT, L BANGBANGBANG
Invisible Cars L1, L1, Square, R2, Triangle, L1, Triangle LB, LB, X, RT, Y, LB, Y L, L, Y, ZR, X, L, X ANICESETOFWHEELS
Spawn Tank Circle (x6), R1, L2, L1, Triangle, Circle, Triangle B (x6), RB, LT, LB, Y, B, Y A (x6), R, ZL, L, X, B, X GIVEUSATANK
Clear Weather L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, Triangle LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, Y L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, X SKINCANCERFORME
Cloudy Weather L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, Square LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, X L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, Y ILIKESCOTLAND
Rainy Weather L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, Circle LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, B L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, A ILOVESCOTLAND
Foggy Weather L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, X LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, A L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, B PEASOUP

Mã Gian Lận Cheat Grand Theft Auto Vice City – Cheat GTA Vice City

CÔNG DỤNG PLAYSTATION XBOX SWITCH PC
Weapon Set #1 R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up R, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up THUGSTOOLS
Weapon Set #2 R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Left RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Left R, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Left PROFESSIONALTOOLS
Weapon Set #3 R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Down RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Down R, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Down NUTTERTOOLS
Full Health R1, R2, L1, Circle, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up RB, RT, LB, B, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up R, ZR, L, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up ASPIRINE
Full Armor R1, R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up RB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up R, ZR, L, B, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up PRECIOUSPROTECTION
Instant Death Right, L2, Down, R1, Left, Left, R1, L1, L2, L1 Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LB Right, ZL, Down, R, Left, Left, R, L, ZL, L ICANTTAKEITANYMORE
Raise Wanted Level R1, R1, Circle, R2, Left, Right, Left, Right, Left, Right RB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right R, R, A, ZR, Left, Right, Left, Right, Left, Right YOUWONTTAKEMEALIVE
Lower Wanted Level R1, R1, Circle, R2, Up, Down, Up, Down, Up, Down RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down R, R, A, ZR, Up, Down, Up, Down, Up, Down LEAVEMEALONE
Change Outfit Right, Right, Left, Up, L1, L2, Left, Up, Down, Right Right, Right, Left, Up, LB, LT, Left, Up, Down, Right Right, Right, Left, Up, L, ZL, Left, Up, Down, Right STILLLIKEDRESSINGUP
Armed Pedestrians R2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, Down RT, RB, A, Y, A, Y, Up, Down ZR, R, B, X, B, X, Up, Down OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS
Angry Pedestrians Down, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2 Down, Up, Up, Up, A, RT, RB, LT, LT Down, Up, Up, Up, B, ZR, R, ZL, ZL NOBODYLIKESME
Rioting Pedestrians Down, Left, Up, Left, X, R2, R1, L2, L1 Down, Left, Up, Left, A, RT, RB, LT, LB Down, Left, Up, Left, B, ZR, R, ZL, L FIGHTFIGHTFIGHT
Faster Gameplay Circle, Circle, L1, Square, L1, Square (x3), L1, Triangle, Circle, Triangle B, B, LB, X, LB, X (x3), LB, Y, B, Y A, A, L, Y, L, Y (x3), L, X, A, X ONSPEED
Slower Gameplay Triangle, Up, Right, Down, Square, R2, R1 Y, Up, Right, Down, X, RT, RB X, Up, Right, Down, Y, ZR, R BOOOOOORING
Improved Handling Triangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1 Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB X, R, R, Left, R, L, ZR, L GRIPISEVERYTHING
Aggressive Traffic R2, Circle, R1, L2, Left, R1, L1, R2, L2 RT, B, RB, LT, Left, RB, LB, RT, LT ZR, A, R, ZL, Left, R, L, ZR, ZL MIAMITRAFFIC
Flaming Traffic R2, L2, R1, L1, L2, R2, Square, Triangle, Circle, Triangle, L2, L1 RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB ZR, ZL, R, L, ZL, ZR, Y, X, A, X, ZL, L BIGBANG
Pink Cars Circle, L1, Down, L2, Left, X, R1, L1, Right, Circle B, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, Right, B A, L, Down, ZL, Left, B, R, L, Right, A AHAIRDRESSERSCAR
Black Cars Circle, L2, Up, R1, Left, X, R1, L1, Left, Circle B, LT, Up, RB, Left, A, RB, LB, Left, B A, ZL, Up, R, Left, B, R, L, Left, A IWANTITPAINTEDBLACK
Spawn Tank Circle, Circle, L1, Circle (x3), L1, L2, R1, Triangle, Circle, Triangle B, B, LB, B (x3), LB, LT, RB, Y, B, Y A, A, L, A (x3), L, ZL, R, X, A, X PANZER
Spawn Dodo Right, R2, Circle, R1, L2, Down, L1, R1 Right, RT, B, RB, LT, Down, LB, RB Right, ZR, A, R, ZL, Down, L, R FLYINGWAYS
Spawn Bloodring Banger Up, Right, Right, L1, Right, Up, Square, L2 Up, Right, Right, LB, Right, Up, X, LT Up, Right, Right, L, Right, Up, Y, ZL TRAVELINSTYLE
Spawn Bloodring Racer Down, R1, Circle, L2, L2, X, R1, L1, Left, Left Down, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Left, Left Down, R, A, ZL, ZL, B, R, L, Left, Left GETTHEREQUICKLY
Spawn Caddie Circle, L1, Up, R1, L2, X, R1, L1, Circle, X B, LB, Up, RB, LT, A, RB, LB, B, A A, L, Up, R, ZL B, R, L, A, B BETTERTHANWALKING
Spawn Hotring Racer (1) R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1 RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB R, A, ZR, Right, L, ZL, B, B, Y, R GETTHEREVERYFASTINDEED
Spawn Hotring Racer (2) R2, L1, Circle, Right, L1, R1, Right, Up, Circle, R2 RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Up, B, RT ZR, L, A, Right, L, R, Right, Up, A, ZR GETTHEREAMAZINGLYFAST
Spawn Love Fist Limo R2, Up, L2, Left, Left, R1, L1, Circle, Right RT, Up, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right ZR, Up, ZL, Left, Left, R, L, A, Right ROCKANDROLLCAR
Spawn Romero’s Hearse Down, R2, Down, R1, L2, Left, R1, L1, Left, Right Down, RT, Down, RB, LT, Left, RB, LB, Left, Right Down, ZR, Down, R, ZL, Left, R, L, Left, Right THELASTRIDE
Spawn Sabre Turbo Right, L2, Down, L2, L2, X, R1, L1, Circle, Left Right, LT, Down, LT, LT, A, RB, LB, B, Left Right, ZL, Down, ZL, ZL, B, R, L, A, Left GETTHEREFAST
Spawn Trashmaster Circle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, Right B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right A, R, A, R, Left, Left, R, L, A, Right RUBBISHCAR
Play as Red Leather Right, Right, Left, Up, L1, L2, Left, Up, Down, Right Right, Right, Left, Up, LB, LT, Left, Up, Down, Right Right, Right, Left, Up, L, ZL, Left, Up, Down, Right STILLLIKEDRESSINGUP
Play as Candy Suxxx Circle, R2, Down, R1, Left, Right, R1, L1, X, L2 B, RT, Down, RB, Left, Right, RB, LB, A, LT A, ZR, Down, R, Left, Right, R, L, B, ZL IWANTBIGTITS
Play as Hilary King R1, Circle, R2, L1, Right, R1, L1, X, R2 RB, B, RT, LB, Right, RB, LB, A, RT R, A, ZR, L, Right, R, L, B, ZR ILOOKLIKEHILARY
Play as Ken Rosenberg Right, L1, Up, L2, L1, Right, R1, L1, X, R1 Right, LB, Up, LT, LB, Right, RB, LB, A, RB Right, L, Up, ZL, L, Right, R, L, B, R MYSONISALAWYER
Play as Lance Vance Circle, L2, Left, X, R1, L1, X, L1 B, LT, Left, A, RB, LB, A, LB A, ZL, Left, B, R, L, B, L LOOKLIKELANCE
Play as Love Fist Member (1) Down, L1, Down, L2, Left, X, R1, L1, X, X Down, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, A, A Down, L, Down, ZL, Left, B, R, L, B, B ROCKANDROLLMAN
Play as Love Fist Member (2) R1, L2, R2, L1, Right, R2, Left, X, Square, L1 RB, LT, RT, LB, Right, RT, Left, A, X, LB R, ZL, ZR, L, Right, ZR, Left, B, Y, L WELOVEOURDICK
Play as Mercedes R2, L1, Up, L1, Right, R1, Right, Up, Circle, Triangle RT, LB Up, LB, Right, RB, Right, Up, B, Y ZR, L, Up, L, Right, R, Right, Up, A, X FOXYLITTLETHING
Play as Phil Cassady Right, R1, Up, R2, L1, Right, R1, L1, Right, Circle Right, RB, Up, RT, LB, Right, RB, LB, Right, B Right, R, Up, ZR, L, Right, R, L, Right, A ONEARMEDBANDIT
Play as Ricardo Diaz L1, L2, R1, R2, Down, L1, R2, L2 LB, LT, RB, RT, Down, LB, RT, LT L, ZL, R, ZR, Down, L, ZR, ZL CHEATSHAVEBEENCRACKED
Play as Sonny Forelli Circle, L1, Circle, L2, Left, X, R1, L1, X, X B, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, A, A A, L, A, ZL, Left, B, R, L, B, B IDONTHAVETHEMONEYSONNY
Clear Weather R2, X, L1, L1, L2 (x3), Down RT, A, LB, LB, LT (x3), Down ZR, B, L, L, ZL (x3), Down APLEASANTDAY
Sunny Weather R2, X, L1, L1, L2 (x3), Triangle RT, A, LB, LB, LT (x3), Y ZR, B, L, L, ZL (x3), X ALOVELYDAY
Cloudy Weather R2, X, L1, L1, L2 (x3), Square RT, A, LB, LB, LT (x3), X ZR, B, L, L, ZL (x3), Y ABITDRIEG
Rainy Weather R2, X, L1, L1, L2 (x3), Circle RT, A, LB, LB, LT (x3), B ZR, B, L, L, ZL (x3), A CATSANDDOGS
Foggy Weather R2, X, L1, L1, L2 (x3), X RT, A, LB, LB, LT (x3), A ZR, B, L, L, ZL (x3), B CANTSEEATHING

Mã Gian Lận Cheat Grand Theft Auto San Andreas – Cheat GTA San Andreas

CÔNG DỤNG PLAYSTATION XBOX SWITCH PC
Weapon Set #1 R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up R, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up THUGSARMOURY
Weapon Set #2 R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Left RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Left R, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Left PROFESSIONALSKIT
Weapon Set #3 R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down (x3) RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down (x3) R, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down (x3) NUTTERSTOYS
Get $250,000 Cash, Full Health & Full Armor R1, R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up RB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up R, ZR, L, B, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up INEEDSOMEHELP
Instant Death Right, L2, Down, R1, Left, Left, R1, L1, L2, L1 Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LB Right, ZL, Down, R, Left, Left, R, L, ZL, L GOODBYECRUELWORLD
Infinite Ammo L1, R1, Square, R1, Left, R2, R1, Left, Square, Down, L1, L1 LB, RB, X, RB, Left, RT, RB, Left, X, Down, LB, LB L, R, Y, R, Left, ZR, R, Left, Y, Down, L, L FULLCLIP
Infinite Health Down, X, Right, Left, Right, R1, Right, Down, Up, Triangle Down, A, Right, Left, Right, RB, Right, Down, Up, Y Down, B, Right, Left, Right, R, Right, Down, Up, X INEEDSOMEHELP
Infinite Lung Capacity Down, Left, L1, Down, Down, R2, Down, L2, Down Down, Left, LB, Down, Down, RT, Down, LT, Down Down, Left, L, Down, Down, ZR, Down, ZL, Down MANFROMATLANTIS
Raise Wanted Level R1, R1, Circle, R2, Right, Left, Right, Left, Right, Left RB, RB, B, RT, Right, Left, Right, Left, Right, Left R, R, A, ZR, Right, Left, Right, Left, Right, Left TURNUPTHEHEAT
Lower Wanted Level R1, R1, Circle, R2, Up, Down, Up, Down, Up, Down RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down R, R, A, ZR, Up, Down, Up, Down, Up, Down TURNDOWNTHEHEAT
Lock Wanted Level Circle, Right, Circle, Right, Left, Square, Triangle, Up B, Right, B, Right, Left, X, Y, Up A, Right, A, Right, Left, Y, X, Up IDOASIPLEASE
Maximum Fat Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Down Y, Up, Up, Left, Right, X, B, Down X, Up, Up, Left, Right, Y, A, Down WHOATEALLTHEPIES
Maximum Muscle Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Left Y, Up, Up, Left, Right, X, B, Left X, Up, Up, Left, Right, Y, A, Left BUFFMEUP
Maximum Respect L1, R1, Triangle, Down, R2, X, L1, Up, L2, L2, L1, L1 LB, RB, Y, Down, RT, A, LB, Up, LT, LT, LB, LB L, R, X, Down, ZR, B, L, Up, ZL, ZL, L, L WORSHIPME
Super Jump Up, Up, Triangle, Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, R2, R2 Up, Up, Y, Y, Up, Up, Left, Right, X, RT, RT Up, Up, X, X, Up, Up, Left, Right, Y, ZR, ZR KANGAROO
Super Punch Up, Left, X, Triangle, R1, Circle (x3), L2 Up, Left, A, Y, RB, B (x3), LT Up, Left, B, X, R, A (x3), ZL STINGLIKEABEE
Armed Pedestrians R2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, Down RT, RB, A, Y, A, Y, Up, Down ZR, R, B, X, B, X, Up, Down SURROUNDEDBYNUTTERS
Angry Pedestrians Down, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2 Down, Up, Up, Up, A, RT, RB, LT, LT Down, Up, Up, Up, B, ZR, R, ZL, ZL STOPPICKINGONME
Rioting Pedestrians Down, Left, Up, Left, X, R2, R1, L2, L1 Down, Left, Up, Left, A, RT, RB, LT, LB Down, Left, Up, Left, B, ZR, R, ZL, L STATEOFEMERGENCY
Elvis Pedestrians L1, Circle, Triangle, L1, L1, Square, L2, Up, Down, Left LB, B, Y, LB, LB, X, LT, Up, Down, Left L, A, X, L, L, Y, ZL, Up, Down, Left BLUESUEDESHOES
Ninja Pedestrians X, X, Down, R2, L2, Circle, R1, Circle, Square A, A, Down, RT, LT, B, RB, B, X B, B, Down, ZR, ZL, A, R, A, Y NINJATOWN
No Pedestrians X, Down, Up, R2, Down, Triangle, L1, Triangle, Left A, Down, Up, RT, Down, Y, LB, Y, Left B, Down, Up, ZR, Down, X, L, X, Left GHOSTTOWN
Speed Up Time Circle, Circle, L1, Square, L1, Square (x3), L1, Triangle, Circle, Triangle B, B, LB, X, LB, X (x3), LB, Y, B, Y A, A, L, Y, L, Y (x3), L, X, A, X TIMEJUSTFLIESBY
Faster Gameplay Triangle, Up, Right, Down, L2, L1, Square Y, Up, Right, Down, LT, LB, X X, Up, Right, Down, ZL, L, Y SPEEDITUP
Slower Gameplay Triangle, Up, Right, Down, Square, R2, R1 Y, Up, Right, Down, X, RT, RB X, Up, Right, Down, Y, ZR, R SLOWITDOWN
Improved Handling Triangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1 Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB X, R, R, Left, R, L, ZR, L STICKLIKEGLUE
Aggressive Traffic R2, Circle, R1, L2, Left, R1, L1, R2, L2 RT, B, RB, LT, Left, RB, LB, RT, LT ZR, A, R, ZL, Left, R, L, ZR, ZL ALLDRIVERSARECRIMINALS
Invisible Cars Triangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1 Y, LB, Y, RT, X, LB, LB X, L, X, ZR, Y, L, L WHEELSONLYPLEASE
Flying Cars Square, Down, L2, Up, L1, Circle, Up, X, Left X, Down, LT, Up, LB, B, Up, A, Left Y, Down, ZL, Up, L, A, Up, B, Left CHITTYCHITTYBANGBANG
Flying Boats R2, Circle, Up, L1, Right, R1, Right, Up, Square, Triangle RT, B, Up, LB, Right, RB, Right, Up, X, Y ZR, A, Up, L, Right, R, Right, Up, Y, X FLYINGFISH
All Cars have NOS Left, Triangle, R1, L1, Up, Square, Triangle, Down, Circle, L2, L1, L1 Left, Y, RB, LB, Up, X, Y, Down, B, LT, LB, LB Left, X, R, L, Up, Y, X, Down, A, ZL, L, L SPEEDFREAK
All Taxis Have NOS Up, X, Triangle, X, Triangle, X, Square, R2, Right Up, A, Y, A, Y, A, X, RT, Right Up, B, X, B, X, B, Y, ZR, Right VKYPQCF
Drive On Water Right, R2, Circle, R1, L2, Square, R1, R2 Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT Right, ZR, A, R, ZL, Y, R, ZR GKPNMQ
Pink Cars Circle, L1, Down, L2, Left, X, R1, L1, Right, Circle B, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, Right, B A, L, Down, ZL, Left, B, R, L, Right, A PINKISTHENEWCOOL
Black Cars Circle, L2, Up, R1, Left, X, R1, L1, Left, Circle B, LT, Up, RB, Left, A, RB, LB, Left, B A, ZL, Up, R, Left, B, R, L, Left, A SOLONGASITSBLACK
Spawn Tank Circle, Circle, L1, Circle (x3), L1, L2, R1, Triangle, Circle, Triangle B, B, LB, B (x3), LB, LT, RB, Y, B, Y A, A, L, A (x3), L, ZL, R, X, A, X TIMETOKICKASS
Spawn Jetpack Left, Right, L1, L2, R1, R2, Up, Down, Left, Right Left, Right, LB, LT, RB, RT, Up, Down, Left, Right Left, Right, L, ZL, R, ZR, Up, Down, Left, Right ROCKETMAN
Spawn Monster Truck Right, Up, R1 (x3), Down, Triangle, Triangle, X, Circle, L1, L1 Right, Up, RB (x3), Down, Y, Y, A, B, LB, LB Right, Up, R (x3), Down, X, X, B, A, L, L MONSTERMASH
Spawn Parachute Left, Right, L1, L2, R1, R2, R2, Up, Down, Right, L1 Left, Right, LB, LT, RB, RT, RT, Up, Down, Right, LB Left, Right, L, ZL, R, ZR, ZR, Up, Down, Right, L LETSGOBASEJUMPING
Spawn Bloodring Banger Down, R1, Circle, L2, L2, X, R1, L1, Left, Left Down, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Left, Left Down, R, A, ZL, ZL, B, R, L, Left, Left OLDSPEEDDEMON
Spawn Caddy Circle, L1, Up, R1, L2, X, R1, L1, Circle, X B, LB, Up, RB, LT, A, RB, LB, B, A A, L, Up, R, ZL, B, R, L, A, B 18HOLES
Spawn Dozer R2, L1, L1, Right, Right, Up, Up, X, L1, Left RT, LB, LB, Right, Right, Up, Up, A, LB, Left ZR, L, L, Right, Right, Up, Up, B, L, Left ITSALLBULL
Spawn Hotring Racer (1) R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1 RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB R, A, ZR, Right, L, ZL, B, B, Y, R VROCKPOKEY
Spawn Hotring Racer (2) R2, L1, Circle, Right, L1, R1, Right, Up, Circle, R2 RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Up, B, RT ZR, L, A, Right, L, R, Right, Up, A, ZR JUSTTRYANDSTOPME
Spawn Hunter Circle, X, L1, Circle, Circle, L1, Circle, R1, R2, L2, L1, L1 B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB A, B, L, A, A, L, A, R, ZR, ZL, L, L OHDUDE
Spawn Hydra Triangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L1, Down, Up Y, Y, X, B, A, LB, LB, Down, Up X, X, Y, A, B, L, L, Down, Up JUMPJET
Spawn Limo R2, Up, L2, Left, Left, R1, L1, Circle, Right RT, Up, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right ZR, Up, ZL, Left, Left, R, L, A, Right CELEBRITYSTATUS
Spawn Quad Bike Left, Left, Down, Down, Up, Up, Square, Circle, Triangle, R1, R2 Left, Left, Down, Down, Up, Up, X, B, Y, RB, RT Left, Left, Down, Down, Up, Up, Y, A, X, R, ZR FOURWHEELFUN
Spawn Rancher Up, Right, Right, L1, Right, Up, Square, L2 Up, Right, Right, LB, Right, Up, X, LT Up, Right, Right, L, Right, Up, Y, ZL DOUGHNUTHANDICAP
Spawn Stunt Plane Circle, Up, L1, L2, Down, R1, L1, L1, Left, Left, X, Triangle B, Up, LB, LT, Down, RB, LB, LB, Left, Left, A, Y A, Up, L, ZL, Down, R, L, L, Left, Left, B, X FLYINGTOSTUNT
Spawn Tanker R1, Up, Left, Right, R2, Up, Right, Square, Right, L2, L1, L1 RB, Up, Left, Right, RT, Up, Right, X, Right, LT, LB, LB R, Up, Left, Right, ZR, Up, Right, Y, Right, ZL, L, L HITTHEROADJACK
Spawn Trashmaster Circle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, Right B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right A, R, A, R, Left, Left, R, L, A, Right TRUEGRIME
Spawn Vortex Triangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L2, Down, Down Y, Y, X, B, A, LB, LT, Down, Down X, X, Y, A, B, L, ZL, Down, Down IWANTTOHOVER
Morning Sky R2, X, L1, L1, L2 (x3), Square RT, A, LB, LB, LT (x3), X ZR, B, L, L, ZL (x3), Y PLEASANTLYWARM
Night Sky R2, X, L1, L1, L2 (x3), Triangle RT, A, LB, LB, LT (x3), Y ZR, B, L, L, ZL (x3), X NIGHTPROWLER
Cloudy Weather L2, Down, Down, Left, Square, Left, R2, Square, X, R1, L1, L1 LT, Down, Down, Left, X, Left, RT, X, A, RB, LB, LB ZL, Down, Down, Left, Y, Left, ZR, Y, B, R, L, L DULLDULLDAY
Rainy Weather R2, X, L1, L1, L2 (x3), Circle RT, A, LB, LB, LT (x3), B ZR, B, L, L, ZL (x3), A STAYINANDWATCHTV
Foggy Weather R2, X, L1, L1, L2 (x3), X RT, A, LB, LB, LT (x3), A ZR, B, L, L, ZL (x3), B CANTSEEWHEREIMGOING
Sandstorm Up, Down, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2 Up, Down, LB, LB, LT, LT, LB, LT, RB, RT Up, Down, L, L, ZL, ZL, L, ZL, R, ZR SANDINMYEARS

Với những mã gian lận cheat GTA Trilogy mới nhất mà Nhà Sâu cung cấp cho bạn, hy vọng chúng có thể làm cho quá trình chơi game của bạn trở nên dễ thở hơn. Nếu thấy hay hãy để lại một bình luận cũng như theo dõi chuyên mục Sâu PC để cùng tìm xem thật nhiều bài viết thú vị khác nhé.

Nguyễn Tuấn Phát

[bai/]

Back to top button