Tâm Sự Nhà Sâu

Buồn thì vào đây mà tâm sự cùng Sâu, Sâu không hứa bạn sẽ hết buồn nhưng có lẽ Sâu sẽ cười vào mặt bạn nếu nó không buồn cười.

Back to top button